Unterrichtssprache Deutsch - instructietaal Nederlands


Guten Tag!
Goedendag!
Guten Morgen!
Goedemorgen!
Hallo!
Hallo!
Wie geht es dir?
Hoe gaat het met jou?
Wie geht es euch (heute)
Hoe gaat het (vandaag) met jullie?
Setz dich / euch bitte!
Ga even zitten alsjeblieft!
Passt auf!
Let op!
Hört gut zu!
Luister goed!
Seid bitte leise.
Rustig alsjeblieft.
Nehmt das Heft.
Pak je schrift.
Schreibt das Wort.
Schrijf het woord.
Schreibt den Satz.
Schrijf de zin.
Zeichnet eine rote Blume.
Teken een rode bloem.
Seid ihr fertig?
Zijn jullie klaar?
Gibt es noch Fragen?
Hast du noch eine Frage?
Zijn er nog vragen?
Heb je (nog) een vraag?
Ist es klar? Verstehst du es? Versteht ihr es?
Is het duidelijk? Begrijp je het? Begrijpen jullie het?
Wie bitte? Was hast du gesagt? Was habt ihr gesagt?
Wat zei je? / Wat zeiden julllie?
Das ist richtig. Das stimmt!
Dat is goed/juist. Dat klopt!
Super! Toll! Prima!
Super! Fijn! Prima!
Richtige Antwort!
Goed antwoord!
Das hast du gut gemacht.
Dat heb je goed gedaan.
Das is nicht richtig (leider)
Dat is niet juist (jammer genoeg).
Versuche es noch einmal!
Probeer het nog eens!
Überleg noch einmal!
Denk nog eens na!
Wir spielen ein Spiel.
We gaan een spel spelen.
Die Würfel
de dobbelsteen
Die Karte
de kaart
Der Spielstein
de pion
Das Brett
het bord
Du hast gewonnen.
Jij hebt gewonnen.
Nimm eine Karte.
Neem een kaart.
Du bist (dran)!
Jij bent (aan de beurt)!
Würfel!
Gooi de dobbelsteen!
Du fängst an.
Jij begint.
Die Stunde ist (fast) zu Ende.
De les is (bijna) afgelopen.
Es klingelt.
De bel gaat.
Auf Wiedersehen / Tschüs!
Tot ziens!
Bis morgen!
Tot morgen!
Bis nächste Woche!
Tot volgende week!
Schönes Wochenende!
Fijn weekend!
Schöne Ferien!
Fijne vakantie!