Naamvallen?

Zum Download


Ich liebe ihr noch immer, sie raubt mich heute noch den Sinn:
Meine Deutschlehrerin
(Die Lehrerin wird sich ärgern:es gibt einige Fehler)
Het Duits is berucht om zijn 4 naamvallen, die in het Nederlands (en Engels) in de loop der tijd vrijwel helemaal verdwenen zijn behalve bij persoonlijke voornaamwoorden en in vaste uitdrukkingen als de loop der tijd en de heer des huizes. Het goede nieuws is dat in de Duitse spreektaal maar 3 naamvallen voorkomen. De tweede naamval gebruik je alleen als je schrijft. Je schrijft: das Auto des Vaters, je zegt das Auto vom Vater. (In het Rheinland is een andere variant gebruikelijk maar deze variant is heel informeel: Dem Vater sein Auto). Duitsers vinden de naamvallen ook niet altijd gemakkelijk, vraag de Duitse collega's maar eens!

Persoonlijk voornaamwoord
In het geschreven Nederlands hebben we soms twee en in één (berucht) geval 3 vormen/naamvallen:
1e naamval (wer = onderwerp)
4de naamval (wen = lijdend)
3de naamval (wem = meewerkend)
ich (ik)
mich (mij/me)
mir (mij/me)
du (jij/je)
dich (je/jou)
dir (je/jou)
Sie (u)
Sie (u)
Ihnen (u)
er, sie (hij, zij/ze)
ihn, sie (hem, ze/haar)
ihm, ihr (hem, ze/haar)
wir (wij/we)
uns (ons)
uns (ons)
ihr (jullie)
euch (jullie)
euch (jullie)
sie (zij/ze)
sie (hen/ze)
ihnen (hun/ze)
Voorbeeldzinnen
1
persoonsvorm
4de naamval/lijdend voorwerp
Ich
suche
ihn
Er
liebt
sie
Wir
finden
euch
Ihr
fragt
uns
Sie
suchen
dich
1
persoonsvorm
3de naamval/meew. voorwerp
Er
gibt (es)
ihr
Wir
helfen
Ihnen
Sie
danken
ihm
Es
gefällt
mir
 • Let op! fragen, bitten, lehren altijd met 4 (een van de fouten in het liedje: sie lehrte mir das Schreiben) Voor ons taalgevoel hoort bij die werkwoorden een meewerkend voorwerp (je kunt er immers aan voor denken), dus een derde naamval.
 • Onthoud de werkwoorden danken, gefallen, helfen altijd met 3!

Lidwoord - de heer des huizes, de loop der tijd, des ochtends,
Het Duits zet de lidwoorden en (soms)n de zelfstandige naamwoorden in verschillende vormen/naamvallen in overeenstemming met de functie (onderwerp, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp). De tweede vorm/naamval, waarvoor wij in het Nederlands het voorzetsel van gebruiken, komt dus alleen in de schrijftaal voor.
1e
der Mann
die Frau
das Kind
die Menschen

ein Mann
eine Frau
ein Mädchen
2de
des Mannes
der Frau
des Kindes
der Menschen

eines Mannes
einer Frau
eines Mädchens
3de
dem Mann
der Frau
dem Kind
den Menschen

einem Mann
einer Frau
einem Mädchen
4de
den Man
die Frau
das Kind
die Menschen

einen Man
eine Frau
ein Mädchen
Voorbeelden
 • Der Mann gibt der Frau den Bleistift.
 • Das Auto des Mannes gefällt dem Kind
Net als der en ein:
 • diese(r/s), welche(r/s),solche(r/s)
 • ein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr
Voorbeelden
 • Dieser Mann gibt welcher Frau einen Bleistift?
 • Welches Auto meines Mannes gefällt deinem Kind?


Voorzetsels
 • voorzetses mit 3: aus, bei, mit, nach, von, zu (entgegen, gegenüber)
 • voorzetsels mit 4: für, durch, ohne, um, gegen
 • voorzetsels mit 3 oder 4: an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen
  • Beweging 4 Ich fahre auf die Autobahn (wohin?)
  • Stilstand 3 Wir fahren auf der Autobahn (wo?)
  • Twijfel: auf en über + 4, die anderen mit 3

Bijvoegelijk naamwoord
1
der kleine Mann
die kleine Frau
das kleine Kind
die kleinen Menschen

ein kleiner Mann
eine kleine Frau
ein kleines Mädchen
2
des kleinen Mannes
der kleinen Frau
des kleinen Kindes
der kleinen Menschen

eines kleinen Mannes
einer kleinen Frau
eines kleinen Mädchens
3
dem kleinen Mann
der kleinen Frau
dem kleinen Kind
den kleinen Menschen

einem kleinen Mann
einer kleinen Frau
einem kleinen Mädchen
4
den kleinen Man
die kleine Frau
das kleine Kind
die kleinen Menschen

einen kleinen Man
eine kleine Frau
ein kleines Mädchen